Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
для соживачів
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія. 


Клебан Надія Михайлівна - голова спостережної ради

Хабурська Марія Іванівна - заступник голови спостережної ради

Локачук Людмила Миколаївна - секретар спостережної ради

Клебан Іван Романович - член спостережної ради

Гузовський Михайло Дмитрович - член спостережної ради

Чабаник Тетяна Михайлівна - член спостережної ради;
Малий Іван Михайлович - голова ревізійної комісії

Слободян Ганна Степанівна - заступник голови ревізійної комісії

Будна Ганна Йосипівна - член ревізійної комісії;
Подольський Віктор Іванович - голова правління

Смоляк Олександра Михайлівна - член правління

Матвіїв Світлана Василівна - член правління;
Подольський Віктор Іванович - голова кредитного комітету

Матвіїв Світлана Василівна - заступник голови кредитного комітету

Смоляк Олександра Михайлівна - секретар кредитного комітету

Файфрич Антоніна Іванівна - член кредитного комітету

Дзюбановська Ольга Степанівна - член кредитного комітету;


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України