Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
для соживачів
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 Кредитна спілка“Самопоміч” м.Бучач

 повідомляє про скликання чергових загальних зборів,

     які відбудуться  16 травня  2021 року в приміщенні

Бучацького районного будинку культури за адресою:

вул.Шкільна 8 , м.Бучач,  Тернопільської області, 48400

 

Реєстрація учасників –  з 12 00год.

Початок зборів – о 12 30год.

Порядок  денний:

 1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної  ради КС" Самопоміч” за 2020 рік.

 2. Заслуховування та затвердження звіту правління  КС”Самопоміч” за 2020 рік.

 3. Заслуховування та затвердження звіту  кредитного  комітету КС”Самопоміч” за 2020 рік.

 4. Заслуховування та затвердження  висновку ревізійної комісії  КС”Самопоміч” за 2020 рік.              

 5. Заслуховування  аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС”Самопоміч” за 2020 рік та визначення  аудиторської фірми для підтвердження достовірності   і повноти  річної звітності кредитної спілки за 2021 рік.

 6. Затвердження річної фінансової звітності та результатів   діяльності КС”Самопоміч” за 2020 рік.

 7. Розгляд бюджету кредитної спілки ”Самопоміч”  на 2021 рік.

8. Про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки.

9. Обрання членів спостережної  ради та ревізійної комісії.

 

 Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у письмовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження: у разі особистої участі – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє; у разі представлення за довіреністю – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє та відповідної довіреності.

Довідки за тел. (03544) 21056.

Спостережна рада кредитної спілки "Самопоміч".
Кредитна спілка“Самопоміч” м.Бучач

 повідомляє про скликання чергових загальних зборів,

     які відбудуться  12 травня  2019 року в приміщенні  залу засідань

 будинку Райдержадміністрації за адресою:

                                     48400, Тернопільська  область,  м.Бучач,  Майдан Волі, 1

 

Реєстрація учасників –  з 12 00год.

Початок зборів – о 12 30год.

Порядок  денний:

 1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної  ради КС”Самопоміч” за 2018 рік.

 2. Заслуховування та затвердження звіту правління  КС”Самопоміч” за 2018 рік.

 3. Заслуховування та затвердження звіту  кредитного  комітету КС”Самопоміч” за 2018 рік.

 4. Заслуховування та затвердження  висновку ревізійної комісії  КС”Самопоміч” за 2018 рік.               

 5. Заслуховування  аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС”Самопоміч”

  за 2018 рік та визначення  аудиторської фірми для підтвердження достовірності   і повноти 

  річної звітності кредитної спілки за 2019 рік.

 6. Затвердження річної фінансової звітності та результатів   діяльності КС”Самопоміч” за 2018 рік.

 7. Розгляд бюджету кредитної спілки ”Самопоміч”  на 2019 рік.

 8. Зміна розміру вступного та обов"язкового пайового внесків.

 

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки «Самопоміч» повинні підтвердити свої повноваження:  у разі особистої участі – шляхом надання паспорта чи документу, що його заміняє;  у разі представлення за довіреністю – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє та відповідної довіреності.

Довідки за тел. (03544) 21056.

Спостережна рада кредитної спілки «Самопоміч».
Дата створення: 09.09.1996 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: Серія А00 №161288
Номер запису свідоцтва: 1 641 120 0000 000146
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи: КС №130 від 22.04.2004 р.
"Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов"язанням щодо наступного їх повернення".  Розпорядження №162 від 26.01.2017р.

"Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту". Розпорядження №506 від 07.03.2017р.

Голова правління: Подольський Віктор Іванович
Головний бухгалтер: Серветник Оксана Ігорівна
Кількість відокремлених підрозділів: 2

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у кредитній спілці "Самопоміч" відсутній. 

Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою "Самопоміч": 

• Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

• Надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 


Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України