Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
для соживачів
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

КРЕДИТНІ ПРОГРАМИ.

 

 Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

 Кредитна спілка надає членам кредитної спілки кредити із врахуванням  наступних умов: 

 

А. За строком дії кредитного договору:

1)      кредити з строком погашення до 12 місяців (включно);

2)      кредити з строком погашення понад 12 місяців.

 

Б. За  цільовим призначенням кредитів:

1)      комерційні кредити;

2)      кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

3)      споживчі кредити, у тому числі кредити на інші потреби.

 

В. За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1)      застава;

2)      порука.

 

Г. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1)      зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)      з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3)      з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

4)      з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 

«Споживчий кредит» - кредит строком до 24 місяців включно.

              За цільовим призначенням – споживчий кредит, у тому числі кредит на інші потреби.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

1)      «Кредит на інші потреби»:

- строком до 23 місяців включно - 42% річних на залишок заборгованості за кредитом (за виключенням кредиту на ліквідацію наслідків нещасних випадків, стихійного лиха; похорони близьких родичів);

- строком до 23 місяців включно - 30% річних на залишок заборгованості за кредитом (кредит на ліквідацію наслідків нещасних випадків, стихійного лиха; похорони близьких родичів);

- строком на 24 місяці - 30% річних на залишок заборгованості за кредитом.

2)      «Споживчий кредит»:

 - 42% річних на залишок заборгованості за кредитом;

 

«Комерційний кредит» - кредит строком до 24 місяців включно.

- 42% річних на залишок заборгованості за кредитом

За цільовим призначенням – кредит на здійснення підприємницької діяльності.

 

«Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна» - кредит строком до 24 місяців включно. 

- 42 % річних на залишок заборгованості за кредитом;

За цільовим призначенням – кредит на придбання, будівництво ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

                                                        ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ.

 

 Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки  на депозитні рахунки.

 Кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із застосуванням  наступних умов: 

 

А. За способом виплати процентів:

1.       з виплатою процентів помісячно;

2.       з виплатою процентів поквартально;

3.       з виплатою процентів в кінці строку дії договору.

 

Б. За режимом довнесення суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом дії договору:

1.       з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

2.       без права довнесення частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

В. За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом дії договору:

1.       без права зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

2.       з правом зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

·       «ВКЛАД НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ» –  на строк:

- 3 місяці – 13 % річних;

- 6 місяців – 14 % річних;

- 12 місяців – 15 % річних;

 

При достроковому розірванні з ініціативи Вкладника Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, нараховані проценти за цим Вкладом перераховуються з початку дії Договору за процентною ставкою 8 % річних.

·         «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» – 12 % річних.  При достроковому розірванні з ініціативи Вкладника Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, нараховані проценти за цим Вкладом перераховуються з початку дії Договору за процентною ставкою 8 % річних.

·       «ВКЛАД НА ВИМОГУ» – 8 % річних. 


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України